Condicions generals

Normativa de règim intern del nostre centre: 

  • És imprescindible una assistència regular i la màxima puntualitat. 
  • En cas que algun alumne no tingui un comportament acceptable, l’escola es posarà en contacte amb els pares o tutors, i si es considera oportú, es podrà expulsar temporal o permanentment.
  • A la nostra escola es fa horari escolar; es segueix l’horari de les escoles de primària públiques de Blanes. 

Comencem a treballar al setembre, el mateix dia que ho fan les escoles, i les acabem pels vols de St. Joan. 

És a dir, no fem classe ni per Nadal, ni per Setmana Santa ni els dies festius de lliure elecció de les escoles públiques de Blanes. 

  • No es cobra matrícula. Ara bé, es cobra el mateix tant si un mes té tres setmanes lectives com si en té cinc, de setembre a juny. És a dir, les mensualitats són per mes natural. 
  • La quota mensual es pot, o bé pagar en metàl·lic a la recepció de l’escola, o bé es pot ingressar en el compte: ES98 2100  6058  1902 0000 2213 dins la primera quinzena del mes.

La no assistència a classe no eximeix del pagament de les quotes, tot i que l’absència sigui llarga i no es notifiqui la intenció de donar-se de baixa.

  • L’alumne que vulgui donar-se de baixa per qualsevol motiu ha de comunicar-ho amb un mínim de 7 dies d’antelació, a recepció, i no només al professor.
  • L’escola es reserva el dret a canviar de nivell a un alumne per raons pedagògiques.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close