Cambridge English

Prep centre logo_CMYKSom un Centre Preparador, oficialment certificat, per a preparar per als exàmens de Cambridge. 

Preparem els nostres alumnes i estudiants per als exàmens de Cambridge aquí, a Anna&Andrew, escola d’anglès, i formalitzem les inscripcions.

Els exàmens oficials es fan a la UdG.

La UdG és, des de l’any 1998, un centre oficial administrador de les proves d’anglès com a llengua estrangera que es preparen a Anglaterra, sota la responsabilitat del Local Examinations Syndicate de la Universitat de Cambridge (UCLES).

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és des de l’any 2015, l’encarregada de la gestió dels exàmens de Cambridge de la Universitat de Girona (UdG) com a centre autoritzat Cambridge English Exams Centre ES448. 

Image result for cambridge english

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close