Allotjament

Família voluntària 

La integració en una família voluntària et permetrà conèixer molt més la realitat del país. Serà una profunda immersió, ja que a més establiràs relacions amb tot el seu entorn: veïns, amics, familiars. 

Les famílies poden residir en qualsevol part del país i la seva composició pot ser molt variada (pare amb fills, mare amb fills, pare-mare sense fills, etc.). També poden ser de qualsevol raça o religió. No obstant això, del que has d’estar segur és que, en tots els casos, desitgen que tu siguis un “fill” més durant tot aquest any. Per això, participaràs en totes les activitats de la família. 

En el cas del programa públic la peculiaritat és que l’acolliment de l’alumne es produeix de forma totalment altruista. La voluntarietat de les famílies crea un vincle molt directe amb el participant. 

Les famílies no realitzen aquest programa per cap benefici econòmic, ja que el possible desgravament fiscal és irrellevant i gairebé mai se sol·licita. Les motivacions per acollir a un estudiant són molt diverses però té a veure amb una tradició d’acolliment molt arrelat al país. 

Selecció de les famílies 

Les organitzacions americanes amb les quals es treballa tenen coordinadors repartits per tot el país. Aquests són els encarregats d’entrevistar personalment a les famílies interessades a formar part del programa i conèixer la seva forma de vida, casa i composició. 

La família emplena un qüestionari molt complet amb tots els seus detalls i preferències a més d’aportar diferents referències i dades de tipus confidencial com a antecedents penals o situació econòmica. Una vegada els estudiants emplenen tot el dossier necessari per a aquest programa s’envia a un coordinador local perquè el presenti a les famílies interessades a realitzar el programa i aquestes trien en funció dels seus interessos. Confirmada l’elecció de la família, es gestiona la matrícula en el col·legi. Si per algun motiu el col·legi no pogués acceptar a l’estudiant, es pot buscar un col·legi d’alguna població propera (sempre que la família pugui traslladar al participant) o s’ha de prescindir d’aquesta família i iniciar la cerca d’una nova. 

Normalment no es busca famílies sense haver comprovat que en la seva comunitat el col·legi pot acceptar un estudiant estranger però, en tractar-se d’un procés molt complex, aquest fet pot succeir.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close